Per situatie kunnen we bekijken welke manier van werken geschikt is, en daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt van:

  • Diagnostiek van het probleemgedrag. Zorgvuldig worden uw klachten in kaart gebracht om te kijken welke werkwijze het beste bij u past om u zodoende maatwerk te kunnen leveren.
  • EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) voor de verwerking van ingrijpende ervaringen die in het hier en nu nog steeds invloed hebben, PTSS, angsten en fobieën lees verder EMDR
  • Somatic Experiencing®  Een lichaamsgerichte psychotherapie. lees verder
  • Focussen / IFT (Insight Focused Therapy), een vriendelijke manier van focussen op een probleem. lees verder IFT
  • Contextuele benadering, methode “Een taal erbij”. Dit is een vorm van psychotherapie, waarbij met behulp van duplo poppetjes en ander materiaal wordt gewerkt aan het verkrijgen van inzicht en het verwerken van traumatische ervaringen. lees verder
  • Cognitieve gedragstherapie, werken aan een nieuwe manier van denken en aan gedragsverandering.
  • Zegenend helpen, een pastorale vorm van counseling, lees verder
  • Kindertherapie, beeldcommunicatie. Kinderen hebben nog niet de woordenschat van een volwassene en kunnen in spel hun gedachten en gevoel uiten lees verder
  • Opvoedkundig advies, ouderbegeleiding. Oudergesprekken zijn een belangrijk onderdeel van de therapie van uw kind. U kent uw kind immers het beste. Ook als u zomaar eens een gesprek wilt hebben over de opvoeding van uw kind bent u als ouders / verzorgers van harte welkom voor een kennismakingsgesprek.